Hoe verloopt een aanmelding?

Informeer uzelf goed

Het is verstandig dat u zich eerst goed informeert over wat beschermingsbewind inhoudt. Als u daarna van mening bent dat beschermingsbewind u kan helpen met uw financiële problemen, dan kunt een afspraak voor een intake-gesprek maken.

Intake-gesprek

Tijdens dit gesprek wordt aan u uitgelegd wat u van de bewindvoering en de bewindvoerder kunt verwachten. Daarnaast wordt besproken wat u kunt doen als u het niet eens bent met bepaalde handelingen van uw bewindvoerder.

Beiden akkoord?

Bewindvoering wordt uitgevoerd in opdracht van de rechtbank. Daarom zijn wij gebonden aan de regels die de rechtbank ons oplegt. Wij mogen daar niet van afwijken. Na het intake-gesprek en goedkeuring van beide partijen worden de formulieren ingevuld en naar de rechtbank opgestuurd.

Extra informatie werkwijze

Na de aanmelding wordt met u telefonisch contact gelegd voor het maken van een intakegesprek. Daarna volgt er een bezoek bij u thuis of bij een instelling (indien gewenst). Het intakegesprek is bedoeld om uw situatie in kaart te brengen, maar ook om kennis met elkaar te maken. Tevens bekijken we samen en afhankelijk van uw wensen, behoeften en zelfredzaamheid welke ondersteuning het beste bij u past. Wanneer er sprake is van wederzijds vertrouwen, en u bent voldoende gemotiveerd om uw problemen op te lossen, kunnen we een samenwerking aangaan. U krijgt uitleg over het te volgen traject waarbij tevens afspraken worden vastgelegd. Wanneer u zich aanmeldt voor bewindvoering, zal dit aangevraagd worden bij de Rechtbank via een verzoekschrift. Dit verzoekschrift neem ik ingevuld mee op basis van de gegevens uit het aanmeldformulier. De eventuele ontbrekende gegevens kunnen we dan direct noteren. De bewindvoering kan dan zo snel mogelijk worden aangevraagd.

Tijdens of na uw aanmelding

Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?

De klacht dient eerst met uw bewindvoerder te worden besproken. Mocht dit geen uitkomst bieden dan kunt u uw klacht indienen bij de rechtbank of de branchevereniging waar uw bewindvoerder bij aangesloten is.

Beschermingsbewind opzeggen

Het opzeggen van beschermingsbewind dient altijd bij de rechtbank te worden aangevraagd. De bewindvoerder mag en kan niet zijn werkzaamheden neerleggen zonder dat de rechtbank een uitspraak heeft gedaan. Het komt vaak voor dat de rechter beide partijen uitnodigt om te toetsen of de opheffing van het bewind kan worden uitgesproken.