Voor wie is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die moeite hebben om met geld om te gaan door een lichamelijke of geestelijke toestand. Het kan ook worden ingesteld voor mensen met problematische schulden. Dit zijn schulden die niet binnen 3 jaar afbetaald kunnen worden.

Herkent u zich in deze omschrijving? Of wilt u bewind voor iemand aanvragen? Lees meer informatie op deze pagina of

Bent u zelfstandig ondernemer met problematische schulden? Dan kan Sociaal Bewindvoering & Zorg ook u een oplossing bieden.

Wat Sociaal Bewindvoering & Zorg (onder meer) voor u kan doen

Taken van een bewindvoerder

 • Aanvragen van het bewind
 • Het regelen en stabiliseren van uw financiën
 • Aanvragen van bijzondere bijstand voor bewindskosten of voor andere noodzakelijke kosten
 • Het verzorgen van belastingaangifte in box 1
 • Begeleiding bieden voor een schuldhulptraject
 • Jaarlijks afleggen van de rekening en verantwoording bij de kantonrechter

 • Het aanvragen van diverse toeslagen en uitkeringen
 • Aanvragen eventuele kwijtscheldingen
 • Contact met diverse instellingen en instanties
 • Declareren bij de zorgverzekeraar
 • Behandeling van uw post
 • Eventueel afbetaling regelen bij niet problematische schulden

Het doel van beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een maatregel voor mensen die moeite hebben met financiële zaken. Als u zelf niet goed beslissingen kunt nemen door bijvoorbeeld uw lichamelijke of geestelijke toestand, bent u vatbaar voor misbruik van anderen. Daarnaast kunnen schulden enorm snel hoog oplopen. Om dat te voorkomen, is de maatregel beschermingsbewind in het leven geroepen.

Sociaal Bewindvoering heeft al 12 jaar ervaring met bewindvoering en staat klaar om u te beschermen door uw geldzaken te beheren.

Hoe verloopt een aanmelding?

1. Informeer uzelf goed

Het is verstandig dat u zich eerst goed informeert over wat beschermingsbewind inhoudt. U mag natuurlijk ook altijd contact met mij opnemen als u vragen heeft. Als u daarna van mening bent dat beschermingsbewind u kan helpen met uw financiële situatie, dan kunt een afspraak voor een intake-gesprek maken.

2. Het intake-gesprek

Tijdens dit gesprek wordt aan u uitgelegd wat u van de bewindvoering kunt verwachten. Daarnaast wordt besproken wat u kunt doen als u het niet eens bent met bepaalde handelingen van uw dienstverliener.

3. Beiden akkoord?

Bewindvoering wordt uitgevoerd in opdracht van de rechtbank. Daarom zijn wij gebonden aan de regels die de rechtbank ons oplegt. Wij mogen daar niet van afwijken. Na het intake-gesprek en goedkeuring van beide partijen worden de formulieren ingevuld en naar de rechtbank opgestuurd.