Wat is beschermingsbewind?

Zodra u 18 jaar wordt bent u meerderjarig en ook handelingsbekwaam. U kunt rechtshandelingen verrichten. Dit betekent dat uw handelingen kunt verrichten die (financiële) rechtsgevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van een abonnement of het kopen van een computer.
Het komt voor dat mensen de rechtsgevolgen van hun handelingen niet kunnen overzien door een lichamelijke-, of verstandelijke beperking. Zij verkeren in een positie die kwetsbaar is en gevoelig voor misbruik van anderen.
Daarom heeft de overheid een beschermingsmaatregel in het leven geroepen; bewindvoering (ook wel beschermingsbewind genoemd). In opdracht van de kantonrechter wordt een bewindvoerder aangewezen die de financiële belangen van de cliënt behartigt.
Sociaal Bewindvoering houdt zich al sinds 2012 bezig met de maatregel beschermingsbewind en kan u het hele traject begeleiden.

Taken van een bewindvoerder

Wat Sociaal Bewindvoering voor u kan doen:

 • Aanvragen van het bewind
 • Het regelen en stabiliseren van uw financiën
 • Aanvragen van bijzondere bijstand voor bewindskosten of voor andere noodzakelijke kosten
 • Het verzorgen van belastingaangifte in box 1
 • Begeleiding bieden voor een schuldhulptraject
 • Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter
 • Het aanvragen van diverse toeslagen en uitkeringen
 • Aanvragen eventuele kwijtscheldingen
 • Contact met diverse instellingen en instanties
 • Declareren bij de zorgverzekeraar
 • Behandeling van uw post
 • Eventueel afbetaling regelen bij niet problematische schulden

Door wie?

Mijn naam is Julieth Castano en ik ben sinds 2012 professioneel beschermingsbewindvoerder. Ik heb in 2012 mijn HBO-opleiding afgerond en vervolgens jarenlang ervaring opgedaan bij verschillende sociale instanties op het gebied van schuldhulpverlening en handhaving.
Om mijn kennis en sociale vaardigheden wat breder te kunnen inzetten heb ik in 2012 de keuze gemaakt om zelfstandig aan het werk te gaan. Dit blijkt achteraf een perfecte keuze te zijn geweest daar de diversiteit in mijn werk mij scherp houdt. En tot slot: als volwaardig lid van de branchevereniging ben ik elk jaar bezig met bijscholing zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.