Voor wie is mentorschap?

Mentorschap is een maatregel voor mensen die hun persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen vanwege een geestelijke of lichamelijke toestand. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Herkent u uzelf in deze omschrijving? Of iemand uit uw omgeving? Lees meer informatie op deze pagina of

Wat Sociaal Bewindvoering & Zorg (onder meer) voor u kan doen

Taken van een mentor

  • Het regelen van de zorg met zorgverleners en behandelaars.
  • Persoonlijk contact onderhouden met de betrokkene
  • Ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen.
  • Erop toezien dat zij zich aan hun afspraken houden.
  • Ingrijpen als een situatie niet goed is voor de betrokkene en hij zelf niet in staat is om dit in te zien.

Bijvoorbeeld als de gezondheid van de betrokkene achteruit gaat. Of als het de betrokkene niet goed meer lukt om zelfstandig te blijven wonen.

Een mentor mag niet beslissen over hele persoonlijke zaken. Denk hierbij aan het opstellen van een testament, beslissen over opname in een psychiatrisch ziekenhuis of een scheiding indienen. De mentor mag wel met u meedenken over zeer persoonlijke zaken.

Het doel & gevolg van mentorschap

Iemand voor wie een mentorschap is ingesteld, kan niet meer zelfstandig beslissingen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor heeft wel de plicht om de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen. En om een zelfstandig optreden van deze persoon te bevorderen.

Hoe verloopt een aanmelding?

1. Informeer uzelf goed

Het is verstandig dat u zich eerst goed informeert over wat mentorschap inhoudt. U mag natuurlijk ook altijd contact met mij opnemen als u vragen heeft. Als u daarna van mening bent dat beschermingsbewind u kan helpen met uw financiële situatie, dan kunt een afspraak voor een intake-gesprek maken.

2. Het intake-gesprek

Tijdens dit gesprek wordt aan u uitgelegd wat u van de mentor kunt verwachten. Daarnaast wordt besproken wat u kunt doen als u het niet eens bent met bepaalde handelingen van uw dienstverliener.

3. Beiden akkoord?

Bewindvoering wordt uitgevoerd in opdracht van de rechtbank. Daarom zijn wij gebonden aan de regels die de rechtbank ons oplegt. Wij mogen daar niet van afwijken. Na het intake-gesprek en goedkeuring van beide partijen worden de formulieren ingevuld en naar de rechtbank opgestuurd.