Voor wie is curatele?

Curatele is bedoeld voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Dit kan een gevolg zijn van een lichamelijke of geestelijke toestand. De rechter kan dan een curator aanstellen om u daarbij te helpen. Dit gebeurt alleen uit als beschermingsbewind en mentorschap (of een combinatie hiervan) onvoldoende zijn.

Herkent u uzelf in deze omschrijving? Of iemand uit uw omgeving? Lees meer informatie op deze pagina of

Wat Sociaal Bewindvoering & Zorg (onder meer) voor u kan doen

Taken van een curator

 • Beslissen over het geld en bezit van de betrokkene.
 • Rekeningen betalen
 • Betalingsregelingen en eventuele kwijtscheldingen aanvragen
 • Uitkeringen en toeslagen aanvragen
 • Administratie bijhouden

 • Het verzorgen van belastingaangifte in box 1
 • Het regelen van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding
 • U ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen.
 • In actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.
 • (Financieel) verslag doen aan de rechter over het verloop van de curatele.
 • Het doel & gevolg van curatele

  Curatele is een maatregel om mensen te beschermen die niet goed voor hun financiële en persoonlijke zaken kunnen zorgen. Een rechter wijst een curator aan om daar over te beslissen. Als u onder curatele komt te staan bent u 'handelingsonbekwaam'. U mag dan bijvoorbeeld niet zelfstandig contracten afsluiten of gezag over kinderen hebben. De rechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsvormen zoals bewind, mentorschap of een combinatie onvoldoende zijn.

  Hoe verloopt een aanmelding?

  1. Informeer uzelf goed

  Het is verstandig dat u zich eerst goed informeert over wat curatele inhoudt. U mag natuurlijk ook altijd contact met mij opnemen als u vragen heeft. Als u daarna van mening bent dat beschermingsbewind u kan helpen met uw financiële situatie, dan kunt een afspraak voor een intake-gesprek maken.

  2. Het intake-gesprek

  Tijdens dit gesprek wordt aan u uitgelegd wat u van de curatele kunt verwachten. Daarnaast wordt besproken wat u kunt doen als u het niet eens bent met bepaalde handelingen van uw curator.

  3. Beiden akkoord?

  Curatele wordt uitgevoerd in opdracht van de rechtbank. Daarom zijn wij gebonden aan de regels die de rechtbank ons oplegt. Wij mogen daar niet van afwijken. Na het intake-gesprek en goedkeuring van beide partijen worden de formulieren ingevuld en naar de rechtbank opgestuurd.